Zgodnie z Waszymi oczekiwaniami postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o zajęcia dla dzieci, które być może rozwiną ich pasje i pomogą się usamodzielnić.
Szczegóły znajdziecie na plakacie.

Jeśli zaintrygowała Was ta propozycja zapoznajcie się proszę z regulaminem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ WE WŁODAWSKIM DOMU KULTURY

Postanowienia ogólne
1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Włodawski Dom Kultury jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
3. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
4. Włodawski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w dowolnym jego punkcie.
5. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie wdk.wlodawa.eu
Zapisy
1. Na zajęcia należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
• telefonicznie: 82 57 21 751;
• drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: wdk.wlodawa@gmail.com
• osobiście w sekretariacie: Włodawa ul. Piłsudskiego 10.

2. Należy przy zapisie podać imię i nazwisko dziecka, opiekuna oraz podać telefon kontaktowy.
3. Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Włodawski Dom Kultury w celach informacyjnych. Możecie Państwo wyrazić również zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
5. W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od Włodawskiego Domu Kultury organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu zajęć lub rozwiązania grupy.

Bezpieczeństwo
1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w WDK, każdy rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
2. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę lub od obsługi recepcji.
3. Na salę można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć.
4. Dzieci przyprowadzamy i odbieramy punktualnie.
5. Nie przyprowadzamy dziecka chorego/przeziębionego. W razie wyraźnych objawów organizator może odmówić dziecku udziału w zajęciach.
6. Włodawski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie WDK.
7. Przed rozpoczęciem zajęć każdy rodzic powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia swojego dziecka oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez WDK.
8. Włodawski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na terenie placówki (np. ubrania w szatni).
9. Dziecko ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia.

Pozostałe postanowienia
1. Za szkody na terenie WDK powstałe w wyniku celowego działania dziecka, rodzic ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
2. Na sali podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz dzieci uczestniczące w zajęciach.
3. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie WDK bez zgody dyrektora jest zabronione.
4. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do dyrektora WDK.
5. Biorąc udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na publikacje materiałów dokumentujących zajęcia na stronie wdk.wlodawa.eu oraz na stronie WDK na portalu Facebook.