RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Renata Alot kontakt z Inspektorem inspektor@cbi24.pl