Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów – śpiewających i recytujących, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności na scenie – do udziału w XIX Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów. Ma on charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, krótkie formy teatralne i kabaretowe, soliści (wokaliści), recytatorzy, prezentacja własnego tekstu.

Wydarzenie to jest znakomitą okazją do spotkania, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

pobierz XIX JPTAS regulamin,

pobierz XIX JPTAS karta