W sobotę 28 kwietnia w sali kina Włodawskiego Domu Kultury odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego etapu Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Zwycięzcy szczebla wojewódzkiego zaprezentują swoje zdolności wokalne w Kazimierzu podczas Ogólnopolskiego Festiwalu. Tam Zaśpiewają już najlepsi z najlepszych. Zespoły śpiewacze i soliści wykonywali po 2,3 wybrane utwory. Łącznie na scenie włodawskiej sali widowiskowej zaprezentowało się 8 zespołów śpiewaczych oraz 5 solistek i solistów.
Jury w składzie: Janina Biegalska, Andrzej Sar, Jan Adamowski po przesłuchaniu uczestników postanowiło nagrodzić: Swańki z Wyryk- 300 zł Kresowianki z Włodawy – 200 zł Dołhobrodzkie Zadułyńce – 100 zł Czesława Bożyka z Dołhobród – 50 zł Brusowianki ze Starego Brusa – 100 zł wyróżnić Seniorów z Urszulina – 50 zł Wesołe Sąsiadki z Kołacz – 50 zł Na eliminacje wojewódzkie mamy przyjemność zaprosić,

Swańki z Wyryk

Dołhobrodzkie Zadułyńce z Dołhobród
Czesława Bożyka z Dołhobród Dziękujemy Panu Burmistrzowi Wiesławowi Muszyńskiemu za patronat, Gminie Miejskiej Włodawa za dofinansowanie, oraz Włodawskiemu Domowi Kultury za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Przeglądu. W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści zostaną zakwalifikowani na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu do konkursu lub do udziału w koncertach towarzyszących. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
[justified_image_grid facebook_id=341638145914208 facebook_album=1662015750543101]