19.01.2019 r. we Włodawie odbył się „Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem”, w którym uczestniczyło 19 zespołów z powiatu włodawskiego i Lubelszczyzny oraz goście z Ukrainy i Białorusi. 

Jury w składzie:

Agnieszka Łotysz – Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie,

Kornelia Niedbał – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,

Paweł Łobacz – Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie,

po przesłuchaniu wszystkich biorących udział, postanowiło wyróżnić i nagrodzić:

W kategorii zespoły śpiewacze z akompaniamentem:

I miejsce – LELIYA, Łuck, Ukraina

II miejsce – BOKORYNA, Żalin

III miejsce – MAŁA TĘCZA, Olbrachtów

Wyróżnienie – RADOŚĆ, Liszna

W kategorii- zespoły wokalne-instrumentalne:

I miejsce – CUDAWIANKI, Dorohusk

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – KORAL, Kamień

W kategorii zespoły śpiewacze a capella:

I miejsce – VERVECHKA, Łuck, Ukraina

II miejsce – CISZA, Włodawa

II miejsce – RAKOŁUPIANKI, Rakołupy

III miejsce – SWAŃKI, Wyryki

III miejsce – GŁOSY POLESIA, Brześć, Białoruś

Wyróżnienie – DOŁHOBRODZKIE ZADUŁYŃCE, Dołhobrody

Wyróżnienie – ROSA, Kamień

Jury pragnie podziękować uczestnikom za pielęgnowanie wspólnego kolędowania w różnych językach tak charakterystycznego dla nadbużańskich ziem i tradycji chrześcijańskich Wschodu i Zachodu.

Wyrażamy uznanie przesłaniu festiwalowemu jakim jest ochrona, upowszechnienie i ożywianie folkloru poprzez integrujące spotkania zespołów z terenów przygranicznych, w myśl hasła „Kultura nie zna granic”.

Jury dziękuje organizatorom za niezwykle sprawne przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu.

Organizatorem festiwalu było Starostwo Powiatowe we Włodawie, Włodawski Dom Kultury oraz Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne. Instytucją wspierającą był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Patronat medialny nad tegorocznym festiwalem objęli: Polskie Radio Lublin, Bon Ton Radio, Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, Tygodnik Regionalny Echo Katolickie, Nowy Tydzień Chełmski, Super Tydzień, Kurier Lubelski i portal naszemiasto.pl, Kwartalnik Społeczno – Kulturalny WSCHÓD, WDK TV.

Fundatorem wszystkich nagród i wyróżnień jest Starostwo Powiatowe we Włodawie.

[justified_image_grid facebook_id=341638145914208 facebook_album=2021844167893589]