Ruszył projekt artystyczno-terapeutyczny, który powstał przy współpracy Pracowni Artystycznej Arteja ,Włodawskiego Domu Kultury i Publicznego Gimnazjum nr 2 we Włodawie,  realizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. W ramach projektu przez całą jesień we Włodawie będą odbywały się twórcze spotkania ze znanymi artystami, terapeutami, ludźmi kultury i sztuki, min. Stanisław Baj, Sylwia Sawa-Pasternak, Emilia Antoniewska, Jolanta Madej. Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej z Publicznego Gimnazjum nr 1 i nr 2 we Włodawie. Młodzież będzie miała okazję przeżyć kilka wspaniałych spotkań w niezwykle twórczej atmosferze. Uczestnicy dowiedzą się, jak ważna jest pasja w życiu każdego człowieka. Udoskonalą zdolności rozpoznawania,wyrażania i radzenia sobie z emocjami, rozwinął kreatywność i twórcze myślenie. Podsumowaniem twórczych działań młodzieży będzie wernisaż , który odbędzie się 21.10.2016 we Włodawskim Domu Kultury.