Podsumowanie ćwierćwiecza samorządności, wspomnienia, pamiątkowe dyplomy i odznaczenia  oraz dyskusje o problemach i wyzwaniach w najbliższej przyszłości. Tak wyglądały obchody 25-lecia samorządu we Włodawie.Przed rozpoczęciem głównych uroczystości Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Korzeniewski wraz z młodzieżą z pocztu sztandarowego Publicznego Gimnazjum nr 1 odwiedzili groby zmarłych radnych i honorowych obywateli miasta.
Gala z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego, która odbyła się w Sali kina Włodawskiego Domu Kultury rozpoczęła się od montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież z PG 1.
Burmistrz Wiesław Muszyński witając przybyłych gości przypomniał idee reformy z 8 marca 1990 roku, dzięki której mieszkańcy uzyskali realny wpływ na zmiany zachodzące w ich małych ojczyznach. Dokonania samorządu terytorialnego na przestrzeni lat przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej we Włodawie.
Z okazji jubileuszu samorządu terytorialnego radni i burmistrzowie wszystkich kadencji otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale, oraz podziękowania i życzenia od honorowych obywateli Włodawy, duchownych, przedstawicieli władz województwa i samorządów lokalnych z terenu powiatu włodawskiego. Uroczystość uświetnił mini koncert uczniów włodawskiej Szkoły Muzycznej oraz występ Zespołu Tańca Ludowego „Polesie”.

UM Włodawa

[justified_image_grid ng_gallery=59]