Jesień życia to okres bezczynności zawodowej oraz osłabionej aktywności społecznej. Ale tak być nie musi. Przykładem niech będzie istniejący już 40 lat Klub Seniora ZŁOTA JESIEŃ działający przy Włodawskim Domu Kultury, który w minioną sobotę w sali kina Włodawskiego Domu Kultury miał swoją uroczystą Galę. To były dla członków klubu wyjątkowe chwile. Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Na scenie wystąpiły ze swoim repertuarem zespoły ludowe z okolic a także przyjaciele z Kowla na Ukrainie.

Klub ZŁOTA JESIEŃ powstał 5 lutego 1975 roku z grupy emerytów i instruktorów Włodawskiego Domu Kultury, przy ogromnym wsparciu dyrektora WDK Janusza Kalinowskiego. Głównym celem ZŁOTEJ JESIENI jest integracja seniorów. Klub jest płaszczyzną spotkań towarzyskich – kontaktu z innymi ludźmi i środowiskiem lokalnym.

Pierwszym przewodniczącym był Franciszek Łukaszewicz, po nim funkcję tę objęła Felicja Filipowicz, a następnie Krystyna Zalewska. Obecnie Klubowi przewodniczy Pan Józef Zdolski, który pełni tę funkcję od 2000.
O najciekawszych formach pracy klubu informuje kronika. Odnotowuje się w niej: jubileusze małżeńskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, ważniejsze uroczystości, wycieczki, zabawy taneczne, udział w wystawach, spotkania z zaprzyjaźnionymi klubami seniora. W kronice ujęte są wesołe ale również smutne fakty z życia społeczności klubowej. Gdy ktoś z członków opuszcza ziemski padół, w kronice umieszczona zostaje fotografia oraz notatka podkreślająca jego wkład na rzecz Klubu.

W czerwcu 1979 roku powstał Zespół Śpiewaczy Złota Jesień. Moc wzruszeń i wielka radość ze wspólnego śpiewania – to motto tego zespołu, który nieprzerwanie od 36 lat wpisany jest na trwałe w karty historii Włodawy. Seniorzy ze Złotej Jesieni uczestniczą w wydarzeniach artystycznych w mieście oraz innych miejscowościach powiatów włodawskiego i chełmskiego. Występują na wielu imprezach, ujmując publiczność swoimi umiejętnościami wokalnymi i aktywnością, której zazdrości im niejeden rówieśnik.
Zespół Złota Jesień w okresie tych lat swojej działalności wystąpił w sumie 450 razy w kraju i poza jego granicami – na Białorusi i Ukrainie. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W lutym 2008 Klub Seniora Złota Jesień powołał Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień, a Zespół Śpiewaczy poszerzył swoją działalność i wzbogacił repertuar. W tymże roku powołano Zespół Męski, który przyjął nazwę Pagon. Panowie wykonują piosenki patriotyczne, żołnierskie i partyzanckie, występując w galowych mundurach wojskowych, co przypadło do gustu mieszkańcom.

WDK

[justified_image_grid ng_gallery=61]