ZAPROSZENIE

NA

 PRZEGLĄD PIOSENKI POETYCKIEJ

O MUZYCZNY LAUR MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU,

który odbędzie się w ramach II MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO

 

REGULAMIN (pobierz regulamin)

ORGANIZATOR: Włodawski Dom Kultury PATRONAT: Burmistrz Miasta Włodawa Wiesław Muszyński i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

CEL PRZEGLĄDU:

1/ promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych, 2/ inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,

3/ konfrontacja dokonań twórczych.

MIEJSCE I TERMIN:

Włodawski Dom Kultury 7 września 2018 r. godz. 10:00

Przegląd swoim zasięgiem obejmuje teren Województwa Lubelskiego.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1/ Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być soliści, a także zespoły  w wieku 12-25 lat (młodzież i studenci), którzy wystąpią z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym.

2/ Wykonawca (zespół) przygotowuje 2 utwory (obowiązkowo każdy wykona jeden utwór, drugi na życzenie Jury). Łączny czas prezentacji – 15 minut.

3/ Uczestnicy wystąpią w jednej kategorii wiekowej.

4/ Zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres:

Włodawski Dom Kultury

Al. J. Piłsudskiego 10

22-200 Włodawa

lub mail: wdk.wlodawa@gmail.com w terminie do 5 września 2018 r.

następujących materiałów: a/ wypełnionej karty uczestnictwa. (pobierz kartę uczestnictwa) b/ tekstów utworów w jednym egzemplarzu. 5/ O udziale w w Przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń. 6/ Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji występu.

7/. Uczestnicy PRZEGLĄDU przyjeżdżają na koszt własny.

JURY: Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury – w składzie:

– P. Anna Kitelska – przewodnicząca Jury (Wojewódzki Ośrodek Kultury)

– P. Kornelia Niedbał – członek (Wojewódzki Ośrodek Kultury)

– P. Marcin Obuchowski – członek (Włodawski Dom Kultury.

które przyzna 3 nagrody główne o łącznej wartości 1.000 zł oraz Muzyczny Laur Trójstyku:

I miejsce- 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł.

POZOSTAŁE UWAGI:

1/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 2/ Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PRZEGLĄDZIE w swoim środowisku twórczym.

3/ Wszelkie informacje na temat PRZEGLĄDU można uzyskać:

Włodawski Dom Kultury

Al. J. Piłsudskiego 10

22-200 Włodawa tel.(+48) 82 5721 751 w godz. 8.00 – 15.00