PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE WDK WŁODAWA

Kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie tekstów opublikowanych na stronie wdk.wlodawa.eu jest dozwolone jedynie pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody właściciela serwisu.

Nie narusza to uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
Każda kopia tekstu musi być w widoczny sposób opatrzona imieniem i nazwiskiem autorów oraz oświadczeniem o treści: “Tekst ten pochodzi z serwisu wdk.wlodawa.eu. Wyrażone w nim opinie mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji”

Włodawski Dom Kultury

Al. Józefa Piłsudskiego 10

22-200 Włodawa

tel. fax 82-5721-751

NIP: 565-100-30-48

wdk.wlodawa@gmail.com

Dyrektor WDK – Łukasz Zdolski