Oto informacje wraz załącznikami na temat „Bezpiecznego i zdrowego wypoczynku zimowego”. Akcja ma na celu promowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży podczas trwającego wypoczynku zimowego, przede wszystkim:

– przestrzeganie higieny osobistej mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym (t.j. mycie rąk, korzystanie z jednorazowych chusteczek, zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania itp.),

– przestrzeganie higieny wypoczynku (dbanie o odpowiednią ilość snu, zbilansowana dieta, ubranie odpowiednie do pogody, zabezpieczenie skóry przed działaniem mrozu),

– dbanie o aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia,

– profilaktyka choroby meningokokowej, rotawirusów, grypy,

– zapobieganie uzależnieniom – tytoń, alkohol, dopalacze,

– zapobieganie zakażeniom wirusem HIV,

– profilaktyka zatruć pokarmowych,

– inne tematy prozdrowotne wynikające z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej podczas trwania ferii zimowych.

[justified_image_grid]