27.01.2018 r. w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury odbył się „Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem”, w którym uczestniczyło 19 zespołów z powiatu włodawskiego i Lubelszczyzny oraz goście z Ukrainy i Białorusi.

Organizatorem tej imprezy było Starostwo Powiatowe we Włodawie, Włodawski Dom Kultury oraz Fundacja Wrota Europy. Instytucją wspierającą był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski. Patronat medialny nad tegorocznym festiwalem objęli: Polskie Radio Lublin, Bon Ton Radio, Katolicie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, Tygodnik Regionalny Echo Katolickie, Nowy Tydzień Chełmski, Super Tydzień, Kurier Lubelski i portal naszemiasto.pl, Kwartalnik Społeczno-Kulturalny WSCHÓD oraz Włodawska TV.

Jury w składzie:

Janina Biegalska – Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ks. Jerzy Ignaciuk – Parafia Prawosławna pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
we Włodawie

Paweł Łobacz – Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie

Andrzej Sar – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

po przesłuchaniu wszystkich biorących udział, postanowiło wyróżnić i nagrodzić:

 

W kategorii zespołu z akompaniamentem

I miejsce WOŁYŃSKIE SŁOWIKI

II miejsce WODOHRAJ

III miejsce KRESOWIAK

W kategorii kapele

II miejsce CUDAWIANKI

W kategorii zespoły śpiewacze a capella

I miejsce KRESOWIANKI

I miejsce ZORIANYCJA

II miejsce GŁOSY POLESIA

III miejsce DOŁHOBRODZKIE ZADUŁYŃCE

III miejsce MEDUNICA

Wyróżnienia:

KORAL, MOŁODYCZKI, ROSA

 

Fundatorem wszystkich nagród i wyróżnień jest Starostwo Powiatowe we Włodawie.

[justified_image_grid facebook_id=341638145914208 facebook_album=1570732059671471]