4 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyła się Gala Inauguracyjna III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego. W tym roku przyznano dwie statuetki za olbrzymi wkład w promocję szeroko pojętych działań literackich. Nagrodę otrzymała Olga Lasniuk z Wołynia, która pisze wrażliwe, romantyczne wiersze, a jeszcze – ciekawą prozę, publicystykę, jest redaktorem wydania internetowego «Wołyńska Prawda», kieruje studium literackim «Łesyn Kadub», jest głównym redaktorem czasopisma młodzieżowego «Ptak», aktywnym członkiem Związku Pisarzy Ukrainy.

Drugim laureatem nagrody Trójstyku został Waldemar Michalski – poeta, krytyk literacki, eseista, redaktor. Od 1978 r. członek Związku Literatów Polskich. W okresie stanu wojennego współinicjował powstanie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Aktywnie uczestniczył w Tygodniach  Kultury Chrześcijańskiej i w publikacjach Duszpasterstwa. W latach 1985–2014 pełnił funkcję sekretarza redakcji kwartalnika literackiego „Akcent” (nadal pozostaje członkiem zespołu redakcyjnego). Był inicjatorem powołania w 1994 roku (razem z Bogusławem Wróblewskim i Bohdanem Zadurą) Wschodniej Fundacji Kultury Akcent” (jest sekretarzem Zarządu Fundacji). Jest autorem wielu tekstów krytycznoliterackich drukowanych w czasopismach polskich i obcych. Przygotował do druku i zaopatrzył wstępem lub posłowiem ponad 40 tomów poezji różnych autorów. Uczestniczył w przygotowaniu niemiecko-polskiej antologii Lubliner Lift oraz roczników polsko-ukraińskiego Dialogu Dwóch Kultur.

Ważnym akcentem podczas uroczystej gali było podpisanie porozumienia o współpracy związku literatów z Lublina, Brześcia i Łucka. Galę zwieńczyło spotkanie z Honorowym Gościem Trójstyku – Bogusławem Wróblewskim, założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Akcent” oraz wykładowcą UMCS w Lublinie.