Włodawski Dom Kultury poza działalnością statutową prowadzi również działalność gospodarczą
w zakresie, wynajmu nagłośnienia, oświetlenia oraz sceny, jak również wynajmu pomieszczeń projekcyjnych i widowiskowych. Działalność ta jest skierowana do instytucji i podmiotów innych niż miejskie.