W związku z dużą frekwencją występujących prosimy o zapoznanie się z poniższą listą i kolejnością. Ułatwi nam to sprawny przebieg wydarzenia. Podobnie jak w latach ubiegłych konferansjer zapowiadający zespół czy solistę poprosi o przygotowanie się do występu kolejnej grupy bądź solisty.

Duża frekwencja powoduje również ograniczenie minut scenicznych. Jury zdecydowało, że w tym roku będziecie Państwo mogli się zaprezentować mając do dyspozycji 5 min.

Kolejność występów – pobierz