Dziś w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury odbył się spektakl teatralny dla najmłodszych pt. „Jest taki kwiat”. Barwne widowisko zrealizowano w ramach współpracy sekcji penitencjarnej Naukowego Koła Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej  w Lublinie. Spektakl na podstawie scenariusza Wiesławy Kostrzewa wystawili dzieciom osadzeni w ZK we Włodawie oraz studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunem przedsięwzięcia była pani dr Monika Badowska- Hodyr oraz pani mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel. Współpraca ta miała na celu wzmocnienie procesu reintegracji społecznej skazanych, zaangażowanie w działalność prospołeczną, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka a przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Artyści dostali gromkie brawa a dzieci opuszczały salę z uśmiechem. Dziękujemy za wspaniałe doznania artystyczne. [justified_image_grid facebook_id=341638145914208 facebook_album=1002177899860226]