Burmistrz Włodawy ogłasza pierwszy nabór kandydatów na rok szkolny 2015/2016 do Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie do klas: fortepianu, skrzypiec, akordeonu i fletu.

Zapraszamy osoby zainteresowane edukacją artystyczną w Szkole Muzycznej do składania dokumentów:

kwestionariusza osobowego,

wniosku o przyjęcie do Szkoły

dokumenty do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie https://um.wlodawa.eu/ i w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego we Włodawie w terminie do 13 sierpnia 2015 r.

Badanie przydatności do Szkoły Muzycznej I stopnia odbędzie się 14 sierpnia 2015 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w budynku Włodawskiego Domu Kultury we Włodawie przy al. Piłsudskiego 10 w sali Sezam.