Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. 28 kwietnia w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury odbędą się eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Przeglądu kapel i Śpiewaków Ludowych.

Karta zgłoszeniowa dostępna jest do pobrania tutaj

Regulamin do pobrania tutaj

W Przeglądzie mogą wziąć udział: • kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu, • zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego), • instrumentaliści, • śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego), • wykonawcy w kategorii folklor-kontynuacja (soliści i grupy wykonawcze), którzy przyswoili repertuar lokalny w niebezpośrednim przekazie lub inną drogą – odmienną niż tradycyjna. Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru, zespoły śpiewacze i solistów zachęcamy do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak również pieśni weselnych, pogrzebowych, sobótkowych, żniwnych i dożynkowych oraz ballad. Kapele i zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy w ramach Wojewódzkiego Przeglądu wykonywać będą po trzy utwory. W Wojewódzkim Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Duży – Mały, który polega na prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. W tej kategorii uczestnicy wykonują po dwa utwory. Do udziału w OFKiŚL nie mogą być zakwalifikowani laureaci tegoż Festiwalu z lat 2016, 2017 (kapele i instrumentaliści), 2015, 2016, 2017 (zespoły śpiewacze i śpiewacy). W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści zostaną zakwalifikowani na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu do konkursu lub do udziału w koncertach towarzyszących.