Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych – 29 kwietnia!

by

Już w najbliższą sobotę 29 kwietnia w sali kina Włodawskiego Domu Kultury odbędą się eliminacje do Wojewódzkiego etapu Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Zwycięzcy szczebla wojewódzkiego zaprezentują swoje zdolności wokalne w Kazimierzu podczas Ogólnopolskiego Festiwalu. Tam Zaśpiewają już najlepsi z najlepszych.

Kapele i zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy w ramach Wojewódzkiego Przeglądu wykonywać będą po trzy utwory.
W Wojewódzkim Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Duży – Mały, który polega na prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. W tej kategorii uczestnicy wykonują po dwa utwory.

W Wojewódzkim Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu z lat 2015, 2016 (kapele i instrumentaliści), 2014, 2015, 2016 (zespoły śpiewacze i śpiewacy).

W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści zostaną zakwalifikowani na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu do konkursu lub do udziału w koncertach towarzyszących.