Przed nami eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych…

by

29 kwietnia we Włodawskim Domu Kultuy odbędą się eliminacje do Wojewódzkiego etapu Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Zwycięzcy szczebla wojewódzkiego zaprezentują swoje zdolności wokalna w Kazimierzu podczas Ogólnopolskiego Festiwalu. Tam Zaśpiewają już najlepsi z najlepszych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kierowania zgłoszeń uczestnictwa. Możecie to zrobić wypełniając formularz w domu, a pobierzecie go tutaj

KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin konkursu:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych.
 
W Przeglądzie mogą wziąć udział:
• kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu,
• zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
• instrumentaliści,
• śpiewacy (bez towarzyszenia instrumentalnego),
• wykonawcy w kategorii folklor-kontynuacja (soliści i grupy wykonawcze),
którzy przyswoili repertuar lokalny w niebezpośrednim przekazie lub inną drogą – odmienną niż tradycyjna.
 
Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru, zespoły śpiewacze i solistów zachęcamy do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak również pieśni weselnych, pogrzebowych, sobótkowych, żniwnych i dożynkowych oraz ballad.
 
Kapele i zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy w ramach Wojewódzkiego Przeglądu wykonywać będą po trzy utwory.
W Wojewódzkim Przeglądzie mogą brać udział pretendenci do Konkursu Duży – Mały, który polega na prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych i śpiewaczych przejętych od mistrzów. W tej kategorii uczestnicy wykonują po dwa utwory.
 
W Wojewódzkim Przeglądzie nie mogą brać udziału laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu z lat 2015, 2016 (kapele i instrumentaliści), 2014, 2015, 2016 (zespoły śpiewacze i śpiewacy).
 
W wyniku Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze
i soliści zostaną zakwalifikowani na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu do konkursu lub do udziału w koncertach towarzyszących.